Η εταιρεία μας
.................................

Η εταιρεία μας ασχολείται με την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση μονάδων ανάκτησης ατμών σε εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών καθώς και με την μετατροπή μονάδων από γλυκόλη σε ξηρού τύπου..

Μέχρι στιγμής έχουμε εγκαταστήσει και συντηρούμε 22 μονάδες στην Ελλάδα και 2 μονάδες στην Κύπρο ξηρού τύπου.
Επίσης το πρόγραμμα συντήρησης μας περιλαμβάνει και τέσσερις μονάδες τύπου γλυκόλης άλλων κατασκευαστών.

VAPOREC
  • CORAL                         (SHELL HELLAS)
  • EKO ABEE
  • REVOIL
  • RAPI
  • SILKOIL
  • AVIN                            (MOTOR OIL)
  • ELINOIL
  • HPC
  • HELLENIC FUELS          (BP HELLAS)
  • PETROLINA